Agro Kompani sp. z o.o. Markusy 63 82-325 Markusy NIP 579-225-98-44

nasza oferta

Firma

pomoc

Siedziba firmy: Agro Kompani sp. z o.o. Markusy 63 82-325 Markusy NIP 579-225-98-44
Numer konta (ZŁ): 54 1020 1778 0000 2102 0132 9614 PKO BP
Numer konta (EURO): 04 1020 1778 0000 2102 0134 2542 PKO BP, BIC SWIFT
BPKOPLPW

Spółka jest zarejestrowana pod numerem 638201 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Olsztynie – VIII Wydział Gospodarczy KRS). Kapitał zakładowy: 100 000 zł. 

 

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone. Agrokompani.pl